Obligatoriska frågor

Centralt i UTV5 är de ”Obligatoriska frågorna”. Genom att ställa samma frågor vid upprepade tillfällen ges möjlighet att se trender och utveckling över tid.

Alla återkommande enkäter, som kursutvärderingar på gymnasiet, ämnesutvärderingar på högstadiet, trivselenkäter etc, har sina obligatoriska frågor. Dessa frågor väljs ut av kunden men ni är givetvis välkomna att vända er till oss för rådgivning.

Här är ett par exempel på obligatoriska frågor för kursutvärdering på gymnasiet:

Jag har fått tillräcklig information för att förstå målen med kursen.

Jag har haft inflytande på genomförandet av kursen.

Dessa frågor kommer alltså att ställas i alla kursutvärderingar oavsett ämne. Läraren har möjlighet att lägga till sina kursspecifika frågor i samma utvärdering.

 

 

 

Obligatoriska frågor

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner