Övergripande enkäter

Vart är vi på väg?

Med vårt verktyg kan ni genomföra personalenkäter, årliga skolenkäter och andra enkäter till hela skolan eller till delar av skolans elever och personal. Många skolor gör idag olika former av undersökningar av sin personal, trivsel, trygghet, hälsa osv. Med UTV5 så får man snabbt allt tydligt sammanställt.

Det är även enkelt att jämföra resultat. Hur det ser ut i år jämfört med förra året. Om resultatet skiljer mellan undervisande och icke undervisande personal osv.

 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner