Utvärderingar på grundskola

Med UTV5 går det snabbt och enkelt för lärare att utvärdera ämnen terminsvis, arbetsområden, temadagar etc. Alla lärare, ämnen, grupper och elever hämtas från schemaläggningssystemet. Lärare har sina ämnesgrupper/klasser och behöver bara starta de som ska utvärderas. Så fort eleverna svarat kan man ta del av resultatet. I UTV5 ges dessutom möjlighet för skolledningen att överblicka, bearbeta och analysera skolans samlade resultat.
 
Ett bra system ger fördelar för alla

  • Den enskilde eleven känner sig delaktig i skolans verksamhet och kan på ett snabbt och enkelt sätt lämna synpunkter till sina lärare.
  • Lärarna får omedelbar respons på vad som varit bra och vad som kan förbättras i kursen. Redan vid utvärderingstillfället kan lärare och elever diskutera resultatet för direkt återkoppling.
  • Rektor får en överblick över verksamheten och kan se trender över tid för strategisk planering av det lokala kvalitetsarbetet.


Tidsvinst för alla.

  • Eleven kan när som helst, var som helst, göra sina utvärderingar.
  • Läraren vinner mycket tid, både på kopiering, distribution och framför allt på  sammanställning.
  • Rektor kan, så fort en utvärdering är genomförd, ta del av informationen - utan ledtider.


Vill du läsa mer om utvärderingar i UTV5 - klicka här

 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner