PUL

Datainspektionen har kommit med rekommendationer angående utvärderingar i skola. Dessa handlar om hantering av data, hantering av lösenord, ansvar och så vidare. Dessa rekommendationer följer UTV.

Inför införandet av UTV i Malmö Stad rådfrågades Datainspektionen. Här är deras svar:

 

Svar på samråd rörande utvärderingar, dnr 1490-2008.pdf

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner