Tekniska manualer

Import data till UTV

Nedan kan du se ett exempel på hur data för import till UTV ser ut för att få in lärare, kurs, kursgrupp och elev. Det viktiga är att fälten finns med, inte ordning.

UTV import Exempelfil (XLS, 1,04MB)

Övrig import av användare

Om du vill importera grupper som inte finns i något skolsystem ska följande data finnas med.

  • Förnamn
  • Efternamn
  • E-post
  • Användarnamn (om du vill använda annat än e-post, måste vara unikt)
  • Grupptillhörighet

Filen kan skickas i Excel eller som textfil.
För att veta mer om säker uppladdning, klicka här.

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner