Om anonymitet

Alla användare i UTV är anonyma på gruppnivå. Detta innebär att den som tar del av resultatet av en utvärdering kan särskilja svar från olika grupper som besvarat utvärderingen.

Om minst en av flera deltagande grupper innehåller endast en person så kan man inte dela upp resultatet per grupp. På detta sätt kan man inte heller räkna ut vad någon svarat.

Man kan även göra ett urval på frågor där den svarande valt ett alternativ. Exempel: Ja eller Nej. Då kan den som tittar på resultatet se vad de som svarat Ja respektive Nej svarat i övriga frågor. Flera urvalsfrågor kan inte kombineras i UTV.

 

På fritextsvar går det inte att göra urval. Gör man urval på frågor kommer fritextsvar inte med. Detta för att skydda den svarande från att bli igenkänd för sitt personliga sätt skriva. 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner