Frågetyp - Flervalsfråga

I vissa frågor måste man ge den svarande större frihet. Då kan flervalsfrågor vara ett alternativ. Här kan den svarande välja ett, flera eller inget svarsalternativ.

 

Du som lärare kanske vill veta vilka moment i en kurs eleverna tyckt varit bra. Då bör denna fråga ställas som en flervalsfråga eftersom eleverna kanske tycker att allt var bra eller att två saker var br

Flervalsfråga

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner