Frågetyp - Envalsfråga

I envalsfrågor kan den svarande endast välja ett svarsalternativ. Man tvingas alltså att ta ställning. Därför är det viktigt att man tänker igenom sina svarsalternativ noga så att den svarande faktiskt kan svara. Ibland kan en "vet ej"-ruta vara nödvändig.

Detta är den frågetyp som är mest effektiv för analys av resultaten så som att få fram statistik och göra jämförelser.

Envalsfrågor kan man även göra till urvalsfrågor.
Ex. Om du ställer en fråga om kön kan du sen göra den frågan till urvalsfråga. Då kan du se hur pojkar respektive flickor har svarat på övriga frågor.

Envalsfråga

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner