Skapa formulär

Förutom kursutvärderngar kan du genomföra egna utvärderngar eller kanske en undersökning. För detta krävs att du skapar ett formulär som du sedan kan använda till att skapa en utvärdering. (Skapa utvärdering - läs här).

(Viktigt! Förväxla inte "formulär" med "utvärdering". En utvärdering är en produkt som går att besvara. Formulär är enbart ett dokument med en uppsättning frågor.)

Så här skapar du ett formulär:

1. Logga in
2. Klicka på "Formulär"
3. Klicka på "Skapa nytt"
4. Ge formuläret ett passande namn. (Här kan du välja att bocka i "Allmänt formulär". Det innebär att formuläret blir tillgängligt för alla lärare och administratörer.)
5. Klicka på "Skapa formulär".

Nu följer en guide i tre steg. Du lägger in dina frågor och du kan förhandsgranska. För en mer fördjupad instruktion, klicka här.

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner