Hur skapar jag en bra enkät?

Vad ska jag fråga?
Hur många frågor ska jag ställa?
Vad ska jag göra för att öka svarsfrekvensen?

Läs mer här

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner