Jag behöver uppdatera UTV med nya kurser

UTV importerar lärare, kurser, grupper och elever från schemaläggningssystem/elevsystem.

För att veta vilken data vi behöver så har vi lagt ut en exempelfil, den hittar du här.

Om du har t.ex. Prokapita, NovaSchem, IST Extens så kan du även kontakta oss för tips och råd för hur du exporterar data.

När du sedan ska skicka dessa data till oss ska det ske på ett säkert sätt. Mer om det kan du läsa här.

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner