Jag vill förlänga tiden en utvärdering är öppen att besvara

Om du inte är nöjd med svarsfrekvensen i en avslutad eller nästan avslutad utvärdering kan du förlänga tiden som utvärderingen ska vara öppen. Det gör du på följande sätt:

1. Logga in
2. Klicka på "Mina utvärderingar"
3. Klicka på redigera-knappen för aktuell utvärdering
4. Ändra till önskat slutdatum
5. Klicka på spara

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner