Jag vill ha hjälp med formulering av frågor till en utvärdering

Som kund till UTV kan du få hjälp med frågeformulering.

Det finns många tips och råd som kan vara bra att få när man ska göra en utvärdering eller undersökning.

Här kommer några saker som kan vara bra att tänka på:

 1. Tänk aldrig: Vad ska vi fråga. Tänk: Vad vill vi veta. (Utforma sedan frågorna efter det)
 2. Var tydlig. Försök att vara kort och koncis, använd ett enkelt språk.
 3. Kategorisera. Gruppera frågor som handlar om samma sak under rubriker.
 4. Undvik fritextsvar om det går. Kan du ge svarsalternativ gör det. Man kan i så fall kombinera med fritext. Exempel: Om annat, ange vad.
  Anledningen är att det är svårt att analysera stora mängder text.
  Detta gäller inte alla frågor, vissa bör vara fritext.
 5. Urval. För att kunna analysera kan det vara intressant med urvalsfrågor. Exempel: Deltog du på skolmässan? Ja/Nej. Då kan du jämföra resultatet mellan de som svarar ja och de som svarat nej.
 6. Syfte. Det är alltid mer intressant att svara på en utvärdering/undersökning om man vet syftet med den.
 7. Återkoppling. De som svarat bör alltid få ta del av resultatet. Detta är viktigt, inte minst för den som genomfört en utvärdering/undersökning, för att få ut mer information t.ex. genom en efterföljande diskussion.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med att skapa en utvärdering. Vi kan dels komma med tips och råd och vi har även färdiga exempel som vi kan skicka till dig. Kontakta oss genom vårt kontaktformulär.

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner