Vi är två lärare som utbildar på samma kurs

I UTV är det i regel den betygsättande läraren som kan starta en kursutvärdering.

Om man har delat ansvar för en kurs kan den lärare som startar utvärderingen dela med sig av resultatet till den andra läraren.

Den som i UTV startar en utvärdering blir automatiskt även ägare av den utvärderingen.

Vill man att någon annan ska kunna ta del av resultatet av utvärderingen kan man som ägare dela med sig.

Så här hanterar du resultatåtkomst i UTV.

  1. Logga in i UTV och klicka på menyalternativet Mina utvärderingar
  2. Klicka på Redigera ikonen för den utvärdering du vill redigera resultatåtkomst.
  3. I läget redigera klickar du på fliken Resultatåtkomst.
  4. Markera i listan till vänster, de användare som du vill ge tillgång till resultat.
  5. Klicka på pilen till höger för att flytta användaren till den högra listan, Medlemmar.
    OBS! Du själv behöver inte finnas som medlem, du är redan ägare av utvärderingen.
  6. När du är klar klickar du på knappen Spara

 

De som får resultatåtkomst på en utvärdering kan endast se resultatet. De kan inte redigera den. 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner