Jag vill göra en mittkursutvärdering eller annan utvärdering

I UTV kan du som lärare göra utvärderingar utöver kursutvärderingar. Du kanske vill göra en mittkursutvärdering eller utvärdera ett studiebesök, en temadag, etc.

Det första man gör, oavsett vilka rättigheter man har i systemet, är att skapa ett formulär.
(Om du redan har ett formulär med frågor klart, hoppa över instruktionen om hur man skapar formulär.)

Så här skapar du ett formulär med dina frågor.

 1. Klicka på menyalternativet Formulär.
 2. Klicka på knappen Skapa nytt.
 3. Ge formuläret ett namn så du vet vad det är för typ av frågor det innehåller.
  Tips: Att markera formuläret som Allmänt gör det möjligt för andra användare att använda ditt formulär.
 4. Klicka på knappen Skapa formulär.
 5. Längst ner på sidan så kan du nu klicka på knappen Ny fråga.
 6. I första steget väljer du frågetyp, om det ska vara svarsalternativ eller kanske fritextsvar. När du bestämt frågetyp, klicka på knappen Till steg 2.
 7. I steg två skriver du in fråga och eventuella svarsalternativ.
 8. När du är klar så klickar du på knappen Spara.
 9. För att lägga till fler frågor upprepa från punkt 4.

När du är klar med ditt formulär kan du använda det hur många gånger som helst.
Om något blivit fel kan du alltid redigera ditt formulär. Det gör du under menyalternativet formulär.

Starta utvärdering

När du ska starta en utvärdering som inte är en kursutvärdering så gör du så här.

 1. Klicka på menyalternativet Mina utvärderingar.
 2. Klicka på knappen Skapa ny
  (OBS! Om du inte har den knappen så saknar du rättigheter, kontakta administratör på skolan eller Support)
 3. Du kommer nu till en guide i tre steg
  Steg 1: Här anger du namn på utvärderingen och datum då utvärderingen ska vara tillgänglig.
  Steg 2: Här väljer du vilka grupper eller användare som ska svara på utvärderingen.
  Markera gruppen i vänstra listan och använd pilarna för att flytta guppen till den högra listan.
  Steg 3: Här väljer du vilka frågor som utvärderingen ska innehålla genom att välja formulär. En utvärdering kan vara uppbyggd av två formulär.
 4. När du är klar i steg 3 klickar du på Slutför.

Du kan alltid gå in på en utvärdering och redigera den om något ska ändras.
Det gör du genom att klicka på menyalternativet Utvärderingar och sedan på ikonen för att redigera på raden för den aktuella utvärderingen.

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner