Jag har oavsiktligt startat en utvärdering

Om du som lärare startat en utvärdering oavsiktligt kan du redigera den.

Så här gör du:

 1. Logga in i UTV med dina uppgifter
 2. Klicka på menyalternativet "Mina utvärderingar"
  Nu listas dina utvärderingar
 3. Välj att redigera den utvärdering som du oavsiktligt startat.
  Det gör du genom att klicka på ikonen för redigera på raden för den aktuella utvärderingen.
 4. Nu kan du redigera datumet för när utvärderingen ska vara aktuell.
  Om utvärderingen ska göras senare så ställer du fram datumet.
  Om den inte ska göras nu eller du inte vet när den ska göras så sätter du start och slutdatum tidigare är dagens datum. Det innebär att den aldrig kommer att bli tillgänglig för de svarande.
 5. Klicka på knappen Spara.
  Nu sparas de ändringar du gjort.

Information: Av säkerhetsskäl kan man inte radera en utvärdering i UTV. Anledningen är att man inte av misstag ska ta bort någon information. Ta kontakt med supporten om du vill ta bort en utvärdering.

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner