Kan en lärare eller rektor se vad jag svarat

Nej, du är alltid anonym i UTV. I UTV baseras utvärderingar på grupper. Man kan inte se svaren från en enskild individ (elev).

Om du är ensam i en grupp kommer ditt resultat föras samman med övriga grupper. På så sätt kan ingen räkna ut vad just du har svarat. 

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner