Utvärdering och kvalitetsarbete i skolan

Sveriges mest använda utvärderingssystem för skola

Lärare och elever utvärderar och får omedelbar återkoppling -
skolledningen får en samlad bild av kvalitetsarbetet.

OM UTV

SUPPORT

KONTAKT

Lundin Sveijer Utvärderingar AB
Dag Hammarskjölds Väg 13
752 37 Uppsala
Kontakt
018-430 09 00
info@utv.se
Samarbetspartner